Tid / Navigationsteori


00-24 klocka [-]

Vid navigation använder man nästan uteslutande timmar (h) som tidsenhet. Använder man någon annan enhet än timmar (exempelvis minuter) får man sannolikt inte det svar man har nytta av.

Detta kräver lite förståelse för hur man räknar om minuter till timmar och tvärtom. På en timma går det 60 minuter.

Timmar till minuter

Har man en tid på 2,5 h så räknar man tiden till minuter så här;

2,5 h x 60 minuter (på en timma) = 
150 minuter. 

Minuter till timmar

Har vi istället 150 minuter och vill räkna ut hur många timmar detta är dividerar vi 150 med 60 och får då 2,5 h.

  150 minuter
---------------------- = 2,5 h. 
60 minuter på en timma

Exempel

 • 0,1 timma är 6 minuter (6/60 eller 0,1 x 60).
 • 0,25 timmar är 15 minuter (15/60 eller 0,25 * 60).
 • 0,5 timmar är 30 minuter (30/60 eller 0,5 * 60).
 • 0,9 timmar är 54 minuter (54/60 eller 0,9 * 60).

Fördjupning

UTC och GMT

Till sjöss används relativt ofta UTC-tid på instrument, i väderrapporter och vid radiokommunikation. UTC-tid är en internationellt överenskommen "standardtid". Förr kallades den för Greenwich Mean Time (GMT) då det var den tiden som gällde i orten Greenwich strax utanför London. Skillnaden mellan UTC-tid och svensk normaltid är den tidszon, UTC+1, som Sverige valt. Tidszonen UTC+1 innebär att om klockan är 12UTC är den 13Svensk normaltid. Till detta lägger man sedan den eventuella svenska sommartid som är ytterligare +1 timma. 12UTC är således 14Svensk sommartid.

Slå glas


Timglas [-]

Innan det fanns klockor som fungerande bra ombord på gungande fartyg använde man timglas. Sanden rann igenom dem på 30 minuter och de vändes då för att mäta ytterligare 30 minuter. För att informera besättningen ombord om tiden slog man slag ("glas") i skeppsklockan varje halvtimma. 08:30 slog man ett glas (ding). 09:00 slog man två glas (dingding). 09:30 slog man två + ett glas (dinding-ding). Glasen slogs i grupper om två. När klockan är 12:00 har det gått 4 timmar/8 halvtimmar och man slog då åtta glas (dingding-dingding-dingding-dingding). Vid åtta glas "nollställer" man glasen och 12:30 slår man därför ett glas igen. Klockan 08, 12, 16, 20, 24 och 04 slog man således åtta glas.

Instuderingsfrågor

 1. Hur många minuter går det på en timma?
 2. Hur många timmar är 90 minuter?

Facit

 1. 60.
 2. 1,5.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa