Fart / Navigationsteori


Logg-instrument

Till sjöss är enheten för fart "knop" till skillnad emot på vägar där man i Sverige anger farten med enheten "km/h".

Definitionen av knop är distansminuter per timma (M/h). Försöker man istället räkna med fartenheten kilometer per timma (km/h) eller meter per sekund (m/s) får man säkerligen inte det förväntade svaret.

Fart mäts på båtar ofta genom att distansen mäts under en bestämd tid och farten kan sen enkelt beräknas. Detta gör instrumentet automatiskt.

Eftersom en distansminut är 1852 meter så motsvaras 1 knop av 1852 m/h. 10 knop är lite drygt 18,5 km/h (10 knop * 1852 m = 18 520 m = ~18,5 km).

Fördjupning

Ordet "knop"


Handlogg-trumma

För att mäta farten förr i tiden användes ibland en trumma med ett långt snöre på med en knop varje meter. I början på snöret var fäst en träskiva som motverkade att snöret drogs med. Då träskivan släpptes ner i vattnet räknade man antalet knopar som passerade över relingen under en bestämd tid och kunde därmed avgöra farten. Desto fler knopar som åkte ut desto högre fart.

Instuderingsfrågor

  1. Vad heter enheten för fart till sjöss?

Facit

  1. Knop.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa