Styrbord och Babord / Sjökortet


Styrbord- & Babordsstrumpor []

För att kunna förstå och använda ett sjökort behöver man känna till begreppen styrbord och babord.

 • Styrbord är höger och har grön färg.
 • Babord är vänster och har röd färg.

Står man längst bak på en båt och tittar framåt så är den högra sidan styrbordssidan och den vänstra babordssidan. Detta förändras inte om man istället ställer sig längst fram och tittar bakåt. Då är höger sida babord och vänster sida styrbord. Det är därför det inte går lika bra att använda höger och vänster ombord. Styrbord och babord förändras inte hur man än vänder och vrider sig.

En minnesregel för att komma ihåg grönt och rött är;

 • styrbord har grön färg i och med att även till sjöss så gäller i huvudsak högertrafik. Styrbord är således "mer rätt" och är därför grön.
 • babord är "mer fel" och är därför röd.
 • babord är röd och är närmast hjärtat som också är rött. Hjärtat sitter på vänster sida och babord är också "vänster".

Lanternor, sjömärken och fyrar

Den gröna färgen (styrbord) och röda färgen (babord) återkommer på bland annat lanternor, sjömärken och fyrar.

 • Den gröna lanternan sitter alltid på höger/styrbordssida på en båt och röda på vänster/babord.
 • Gröna sjömärken indikerar höger/styrbordssida av en farled och röda på vänster/babord.
 • En del fyrar lyser också med en eller flera olika färger. Även här indikerar då grönt ljus höger/styrbordssida av en farled och rött ljus på vänster/babordssida.

Fördjupning

Vad kommer orden ifrån?


Ratten på styrbordssida []

Ordet styrbord är gammalt och användes redan på vikingatiden. Styråran, som var fäst vid skeppets bordläggning, satt på höger sida av vikingaskeppen. Därmed blev högersidan benämnd som styr-bord. Även idag sitter ratten på de flesta motorbåtar på styrbordssida.

Ordet babord har också sitt ursprung ifrån vikingaskeppen. Den som styrde hade alltid styråran framför sig och bakom sig fick man då ba(kom)bord.

På engelska

På engelska heter styrbord "Starbord" som troligen har sitt ursprung från just "styrbord".

På engelska heter babord "Port" då det är den sidan man oftast förtöjde med mot kajen för att inte skada styråran. Kaj heter just "port" på engelska.

Instuderingsfrågor

 1. Vad heter höger sida på en båt på "båtspråk"?
 2. Vilken färg "har babord"?
 3. Vilket är "mest rätt" till sjöss; Styrbord eller babord?

Facit

 1. Styrbord.
 2. Röd.
 3. Styrbord.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa