Papperssjökort / Sjökort

Papperssjökort är de "traditionella" sjökorten som trycks på papper av olika typ för olika ändamål.

Information på papperssjökort

På papperssjökort finns även en del ytterligare information som normalt inte finns på elektroniska sjökort.

Korthuvud och sjökortsnummer


Kortnummer, 931

Kortnummer, 616

Korthuvud, 616

Korthuvud, 931

I korthuvudet på sjökortet är angivet vilket område sjökortet omfattar.

Sjökortets nummer är angivet på flera ställen på sjökortet.

Skala, djupreferens m.m.


Skala, 616

De djup som redovisas på sjökortet utgår ifrån en referenspunkt. Denna referenspunkt är beskriven på sjökortet. Om djupen förändras årligen på grund av exempelvis landhöjning så anges det också.


Skala, 931

Sjökortets skala, exempel 1:50 000, finns med på alla sjökort.

Där är också, bland annat, angivet vilken projektion sjökortet är ritad med. Projektion ingår inte i förarintyget men är kort beskrivet vilken teknik som har använts för att platta till jorden så att den går att rita på ett plant papper.

Skisser


Skisser, 616

Skisser, 931

På många sjökort finns skisser på hur fyrar, båkar, byggnader och i vissa fall även öar ser ut när man närmar sig dem.

Rättat


Rättat, 616

Ett sjökort är framtaget med den information man hade vid ett visst datum. Det kan därefter ha rättats/uppdaterats fram till ett visst datum.


Rättat, 931

På sjökortet går att utläsa vid vilket datum de togs fram och till och med vilket datum det är rättat.

Angränsade sjökort


Angränsande, 931

Angränsande, 616

Då man närmar sig kanten på ett sjökort med sin navigation kan man ofta på sjökortet hitta information om vilket sjökort som är nästa i ordningen åt det hållet man är på väg.

Missvisning


Missvisning, 931

Missvisning, 616

Jordens magnetfält är inte perfekt och den magnetiska nordpolen ligger inte på samma plats som den geografiska som jorden snurrar runt. Detta gör att en kompass nästan alltid pekar lite fel. Detta fel kallas för missvisning. Hur stort detta fel är framgår av en kompassros som är inritad på sjökortet.

Uppåt på sjökortet

Då man tittar på ett sjökort så att texten är rättvänd så är överkanten på sjökortet närmast nordpolen. Underkanten är närmast sydpolen. Man brukar säga att sjökortet är orienterat i nord/sydlig-riktning. Norr är alltid uppåt på jordklotet och också dit en kompass pekar.

Rätt sjökort

Vid all navigation ska man naturligtvis välja det bästa och mest lämpliga sjökortet för den typen av navigation man just då kommer att utöva. Att använda ett kustkort vid navigation inomskärs med nästan ingen navigationsinformation på alls är farligt. Då ska istället ett skärgårdskort eller specialkort användas.

Använder man papperssjökort så måste man då och då byta sjökort när man passerar över en sjökortsgräns eller seglar in i en skärgård. Att förbereda detta i god tid är nödvändigt så man inte är utan förmåga att navigera en stund medan man tar fram rätt sjökort.

Fördelar och nackdelar med papperssjökort

Fördelar

 • Papperssjökort är "stora" och ger en överblick som en navigatorskärm mycket sällan ger.
 • Designade av en sjökortsritare för att vara lättlästa.
 • Innehåller information om utgivningsdatum, rättning, missvisning, illustrationer med mera.
 • Kräver ingen elektronik eller batteri.

Nackdelar

 • Visar inte båtens position.
 • Går inte att zooma.
 • Kräver att man byter till bästa/rätt sjökort manuellt.

Fördjupning


S1353 / Göta Älv. (klickbar)

Det finns sjökort som inte är orienterade i nord/sydlig-riktning. De är inte särskilt vanliga.

Exemplet är på sjökort S1353 där delar av Göta Älv mellan Göteborg och Vänern är ritat med NO uppåt för delar av älven.

Instuderingsfrågor

 1. Nämn två fördelar med papperssjökort framför elektroniska sjökort?
 2. En tryckt kompassros i lila färg på sjökortet visar storleken på något. Vad?
 3. Var på ett sjökort kan man ibland se hur olika fasta sjömärken ser ut?
 4. Vad kallas den del av sjökortet där dess "namn" står i form av vilket område det omfattar?
 5. Du har fått låna några sjökort av en vän. Hur och var kontrollerar du hur gamla och uppdaterade de är?
 6. Öst: När gav Sjöfartsverket ut första utgåvan av sjökortet 616?
 7. Väst: När gav Sjöfartsverket ut första utgåvan av sjökortet 931?

Facit

 1. 1) Designade av en sjökortsritare för att vara lättlästa. 2) Innehåller alltid information om utgivningsdatum, rättning, missvisning, illustrationer med mera. 3) Kräver ingen elektronik eller batteri.
 2. Missvisningen för platsen där kompassrosen är tryckt.
 3. Bland de så kallade "skisserna".
 4. Korthuvudet.
 5. I kanten på sjökortet där datumet för när det senaste rättades är tryckt.
 6. 1984.
 7. 1956.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa