Elektroniska sjökort / Sjökort

Navigatorer med elektroniska sjökort, även benämnda som digitala sjökort eller e-sjökort, är idag så små, billiga och användbara att väldigt få numera använder papperssjökort för sin navigation.

Symboler och sjömärken

Elektroniska sjökort kan när de visas på en navigator ha lite annorlunda utseende på symboler och sjömärken. Detta är något tillverkaren av navigatorn väljer. De kan därför kännas lite ovant i början eller om man bytt fabrikat på sin navigator. I stort följer alla navigatorer idag den internationella standard som finns i Sjöfartsverkets publikation "Kort 1".

Funktioner med elektroniska sjökort

Dagens navigatorer och elektroniska sjökort erbjuder en mängd funktioner som gör navigationen och båtlivet enklare så som;

 • Den egna båtens position visas på sjökortet med stor precision.
 • Möjligheten att zooma in- och ut i sjökortsbilden för att se större/mindre område med färre/fler detaljer.
 • Möjligheten att visa kursvektor som visar färdriktning och med sin längd var man är om en valbar tid.
 • Möjligheten till rutt/färdplanering genom att lägga ut girpunkter (waypoints) som är sammanbundna.
 • Möjligheten att välja om sjökortet ska ha norr upp eller om det ska vrida sig då man girar så att framåt alltid är uppåt (kalls för "kurs upp").
 • Möjligheten att välja och anpassa mängden information och dess utseende efter behov. Exempelvis ta bort djupsiffror djupare än 10 meter.
 • Möjligheten till tilläggsinformation så som hamnbeskrivningar, flygbilder, hamnskisser med mera.
 • Möjligheten att markera en symbol såsom sjömärke eller fyr och få fram mer information.
 • Möjlighet till "3D-visning" av sjökortet. Ungefär som många navigatorlösningar i bilar idag har där det som är närmaste är större och det som är längre bort mindre.

Rätt zoomläge

På en navigator är det mycket viktigt att zooma in så att alla de detaljer man måste känna till syns. En risk med detta är att man zoomar in för mycket och därigenom tappar översikten vilket kan vara mycket farligt. Se exemplet nedan vid sundet innanför Storkalven utanför Sundsvall;

För mycket in-zoomat.

Lagom in-zoomat.

Även det omvända är farligt. Att man inte har zoomat in tillräckligt. Då kan man lätt missa detaljer på sjökortet så som grund och sjömärken.

Särskilt på navigatorer med liten bildskärm, exempelvis en mobiltelefon, uppkommer zoom-problematiken oftare. Men vill zooma in för att se detaljer man tappar direkt överblicken eller tvärtom.

Beroende på navigator och aktuellt sjökortsformat kan vissa lager ibland sakna viktig information. Det kan då vara nödvändigt att zooma in för att viktig information ska visas.

Vektor- och rastersjökort

Det finns två typer av elektroniska sjökort.

 • Vektorsjökort - Här ligger all information i olika lager i en databas. Detta gör att man kan välja vad som visas i storlek och detaljgrad. Exempelvis kan djupsiffror och fyrar ofta enkelt väljas bort för att göra sjökortet mer lättläst om men inte behöver den informationen.
 • Rastersjökort - Här ligger all information i ett lager och kan inte förändras. Det kan liknas vid att ett papperssjökort och fotograferats av för att visas på en navigator. Detta gör att då man zoomar in erhålls inte mer information - det som visas på sjökortet blir bara större (och till slut kantigare i kanterna).


Rastersjökort.

Vektorsjökort.

Notera särskilt på exempelbilderna ovan att på vektorsjökort krävs ytterligare in-zoomning för att de flesta flytande sjömärkena ska visas.

Rastersjökort säljs allt mindre numera till förmån för vektorkort.

Fördelar och nackdelar med elektroniska sjökort

Fördelar

 • Visar båtens position.
 • Kräver inga sjökortsbyten för annat område eller annan skala.
 • Många användbara tilläggsfunktioner.

Nackdelar

 • Kräver en fungerande navigator och batteri.
 • Viktig information placeras ibland ovanpå annan information som gör sjökortet svårläst.
 • Kan normalt inte rättas utan måste bytas ut/uppgraderas.
 • Saknar ofta information om utgivningsdatum, rättning, missvisning, illustrationer med mera.
 • Har ofta så mycket funktioner inbyggda att det kan vara svårt att lära sig behärska dem.
 • Man kan ställa in så att viktig information inte visas på ett vektorsjökort.
 • Kan bli "plottriga" då mycket information visas.
 • Sjökort ifrån en tillverkare går mycket ofta enbart att använda med tillverkarens navigator. Byter man fabrikat på navigatorn måste man ofta köpa nya sjökort.
 • Har oftast en liten bildskärm vilket inte ger någon större överblick över sjökortet.

Fördjupning

Elektroniska sjökort på webben

Företaget Skippo tillhandahåller utan kostnad elektroniska sjökort på webben (samt i en enkel app) för Sverige, Norge, Danmark och Finland.

OpenCPN

Det finns en stor mängd olika programvaror för att använda sin dator som navigator ihop med elektroniska sjökort. OpenCPN är den överlägset mest använda och dessutom är den gratis. Sjökort köper man till OpenCPN på samma vis som till en plotter. OpenCPN är en extremt väl fungerande programvara med extremt mycket funktioner.

Utgivare

Det finns många olika utgivare av elektroniska sjökort. Olika utgivares format och standarder är kompatibla med olika navigatorer. Man måste således säkerställa att den navigatorn man har fungerar med de elektroniska sjökort man ska köpa.

Några utgivare av elektroniska sjökort är;

 • Garmin (BlueChart)
 • C-Map
 • Navionics
 • O-chart (integrerat med OpenCPN)

Båtlivsundersökningen 2020

I Transportstyrelsen "Båtlivsundersökning 2020" undersöktes hur stor del av fritidsbåtarna som använde elektroniska sjökort för sin navigation och i så fall med vilken typ av utrustning.

Svaret blev;

 • 38% använde plotter
 • 33% använde mobiltelefon
 • 24% använde dator/surfplatta

95% av fritidsbåtarna 2020 använda elektroniska sjökort. Användningsgraden har med stor säkerhet ökat ytterligare fram till idag. Det undersöktes inte hur många som har med papperssjökort som komplement till de elektroniska.

Instuderingsfrågor

 1. Vilka två typer av elektroniska sjökort finns det?
 2. Vad är de största riskerna med att ha fel zoomläge på navigatorn?
 3. Nämn några nackdelar med en navigator?

Facit

 1. 1) Vektorsjökort. 2) Rastersjökort.
 2. Ingen överblick (för mycket zoom). Detaljer saknas (för lite zoom).
 3. 1) Kräver el. 2) Sjökortet kan bli svårläst. 3) Kan inte rättas, måste bytas/uppgraderas. 4) Kan ha för många funktioner. 5) Sjökortsinformation och sjökortsfakta kan vara svåra att se.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa