Utan roder / Manövrering

På en båt utan roder vrider man istället motorn eller drevet då man gör manövrar.

Propellern

Genom att ändra propellerns vinkel mot båten kan man mycket förenklat säga att propellern blir båtens roder. Men enbart då propellern snurrar. Står propellern stilla spelar det ingen roll hur man vinklar den. För en person som är van vid en båt med roder kan detta kännas mycket ovant då kontinuerligt arbete med växelreglaget, gasreglaget och ratten/rorkulten krävs under manövern.

OBS! Drar man ner helt på gasreglaget så tappar båten nästan helt styrförmågan. Då inget roder finns krävs det att propellern roterar med lite fart för att trycka vatten åt sidan och generera kraft för en gir. Särskilt viktigt är detta vid undanmanövrar. Man måste styra sig undan utan att minska på gasen.

Vattenjet

På en båt eller vattenskoter med vattenjetdrift sitter propellern inne i båten och genererar en kraftig vattenstråle som knuffar båten framåt. Därmed så erhålls ingen propellerverkan överhuvudtaget.

OBS! När man kör med vattenjetdrift och drar av på gasen helt tappar båten nästan helt styrförmågan. Orsaken är att det finns inget roder och inte heller något vatten som kan knuffa aktern åt sidan då man vrider på ratten eller styret. Med vattenjetdrift måste man därför ofta ha lite gas för att kunna gira och vid en undanmanöver - särskilt i hög fart.

Dubbla motorer/propellrar

Med dubbla motorer/dubbla propellrar ges stora möjligheter till manövrering av båten. Genom att köra en motor framåt och en bakåt kan båten vridas runt sig själv. Genom att kombinera manövern med en bogpropeller kan en båt med lite träning förflyttas rakt i sidled. Kan de två propellrarna dessutom vridas oberoende av varandra erhålls nästan oanade möjligheter till manöverbarhet.

Gira i låg fart

Tekniken här bygger på att först vinkla propellern (genom att vinkla motorn eller drevet) åt det håll man vill och sen göra en "knuff" med propellern. Därigenom kan man vrida aktern och till viss del även fören åt det håll man vill.

Flera korta "knuffar" vrider effektivt båten åt det håll man vill utan att ge någon direkt fart framåt. Ofta är fart något man inte önskar vid manövrar. Desto högre fart desto kraftigare "mot-manövrar" krävs och risken är att man hamnar i en ond spiral av allt kraftigare manövrar.

Genom knuffar som samverkar med propellerverkan kan båten vridas mycket effektivt.

För att göra en riktigt kraftig gir i ett trångt utrymme kan man inleda med en "knuff" framåt med propellern vinklad maximalt åt det håll man vill gira. Aktern trycks då åt det håll man vill gira. Därefter vinklas propellrarna om till max åt andra hållet och en "knuff" bakåt görs. Aktern dras då åt det håll man vill gira. Därefter görs en knuff framåt igen och så vidare tills båten har girat så mycket man önskar.

Instuderingsfrågor

  1. Vilken sida är enklast att förtöja med till kaj med en båt utan roder och en vänstergängad propeller via backmanövrar?
  2. Hur bra går det att styra då propellern inte snurrar?

Facit

  1. Styrbord (höger).
  2. Nästan inte alls.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa