Med roder / Manövrering

På en båt med roder och propeller kan man använda båda var för sig och tillsammans då man gör manövrar. Rätt använt kan man ofta förvåna en "icke kunnig" hur lugn, trygg och säkert manövern man gör är.

Rodret

Rodret fungerar bara då båten rör sig i vattnet eller då propellern skjuter vatten runt rodret. Ligger båten stilla så spelar det ingen roll vilket håll rodret vinklas åt. Rodret kräver att vatten strömmar förbi det för att det ska göra nytta. Desto högre fart båten har desto större verkan har rodret. Har man ingen eller mycket låg fart kan vatten som propellern skjuter mot rodret användas för att vrida aktern med hjälp av rodret.

En propeller som knuffar vatten mot rodret ökar normalt rodrets styrförmåga avsevärt. En båt som kör framåt kan därför lätt styras med rodret (propeller knuffar vatten mot rodret). En båt som backar är svårare att styra (propellern knuffar vattnet förut - från rodret). Detta gäller om rodret är placerat akter om (bakom) propellern.

Vända båten på litet utrymme

Om vi har en propeller som är högergängad så innebär det att den vid växel framåt vrider aktern lite åt höger/styrbord. Då man backar vrids aktern markant åt vänster/babord.

När vi vill vända en båt med en högergängad propeller i en trång hamnbassäng så lägger vi rodret dikt (max) för en gir åt styrbord. Sen gör vi en kraftig "knuff" bakåt precis tills dess att båten börjar röra sig bakåt. Propellerverkan vrider under tiden aktern mot babord. Lägg i friläge i 2 sekunder för att inte slita onödigt på backslaget. Ge sen en kraftig "knuff" framåt precis tills båten börjar röra sig framåt. Propeller kommer då att trycka mycket vatten förbi rodret som kommer vinkla av vattnet åt styrbord och därmed vrida aktern ännu mer åt babord. Lägg sen i friläge igen i 2 sekunder och ge därefter en "knuff" bakåt precis så att båten börjar röra sig bakåt. Upprepa "knuffarna" framåt och bakåt utan att ändra rodervinkeln ända tills båten har vänt sig.

Genom lite träning kan man ofta vrida runt en båt på mindre än 1,5 gånger båtens längd om det är vindstilla.

På en segelbåt med inombordsmotor kan "knuffarna" vara så kraftiga som nästan full gas i någon eller några sekunder. På en motorbåt måste styrkan på "knuffen" anpassas utifrån motorstyrkan.

Backa rakt bakåt

Att backa rakt bakåt kräver på en del båtar lite förståelse för propellerverkan och rodret. Då man backar trycker propellern vattnet framåt vilket gör att det bara är "fartvattnet" som passerar rodret. Då man backar är propellerverkan som kraftigast. Särskilt i låg fart där propellerverkan vrider båten mycket mer än vad rodret gör. Detta gör att när man backar i låg fart kommer aktern att vrida sig av propellerverkan oavsett hur man vinklar rodret. Detta kan ofta hanteras genom att man börjar att backa kraftigt och låter båten börja vrida sig samtidigt som den accelererar. När båten har fått lite fart lägger man i friläge och "stänger då av propellerverkan" och man kan då styra med rodret. När farten har blivit för låg får man lägga i backen igen, acceptera lite vridning av propellerverkan, och då man lagt i friläge igen kompensera för den vridningen som man fick.

Med lite träning går det utmärkt att backa tämligen rakt bakåt. Tar man hjälp av lite sidvind från rätt sida blir det ännu enklare.

Vrida fören

Ligger båten stilla kan man genom att vrida rodret max åt det håll man vill ha fören och därefter med propeller göra en "knuff" framåt få fören att vrida sig utan att förflyttningen framåt blir särskilt stor. Detta går ungefär lika bra både åt styrbord och babord oavsett propellerns utformning.

Instuderingsfrågor

  1. Åt vilket håll vänder/roterar man enklast en båt som har en högergängad propeller?
  2. Din långkölade segelbåt går bara ett styra åt ett håll när du backar. Varför och hur kommer du undan det?

Facit

  1. Åt styrbord/höger/medurs.
  2. Propellerverkan gör att den bara går att svänga åt ett håll. Skapa lite fart och lägg i friläge. Då står propellern still och ingen propellerverkan finns. Då kan båten styras åt båda hållen.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa