Kasta loss / Manövrering

Att kasta loss kan man alltid planera i lugn och ro. När planen är klar görs alla förberedelser. Fendrar placeras där man behöver dem. Förtöjningslinor som ska kunna lossas ifrån den egna båten läggs dubbelt. De förtöjningslinor som inte längre behövs tas in och läggs undan. Därefter följer man sin plan för losskastningen.

Köra ut med hjälp av akterspring


Köra ut

Placera fendrar i aktern på båten. Gärna en stor fender en liten bit ifrån aktern. Lägg loss alla linor utom akterspringet (som med fördel läggs dubbelt så det kan lossas ifrån den egna båten). Här bör man ha propellerverkan med sig för att det ska gå smidigt. Backa nu med motorn så kommer aktern på båten dras in och vridas runt den stora fendern. Fören kommer i motsvarande grad åka ut. När fören har kommit tillräckligt långt ut läggs motorn i friläge. Lägg sist loss akterspringet och kör därifrån. Ett eventuellt roder gör ingen större nytta innan man har lagt loss sista förtöjningslinan.

Backa ut med hjälp av förspring


Backa ut

Metoden är lika den ovan för att köra ut. Använd istället ett förspring, en stor fender en bit ifrån fören, och kör framåt. Här spelar propellerverkan ingen roll. Fören kommer nu att åka in och aktern ut. När aktern kommer tillräckligt långt ut läggs förspringet loss och backen läggs i. Ett eventuellt roder kan användas då man kör framåt mot springet för att reglera hur fort båtens akter ska vinklas ut ifrån bryggan.

Vind och ström

Om vinden blåser från bryggan är det ofta mycket enkelt att kasta loss. Lägg loss alla förtöjningslinor och vänta tills båten har blåst ut tillräckligt och kör sedan därifrån. Eller lägg loss alla förtöjningslinor utan en och låt båten "svänga" ut som en flagga ifrån bryggan och lägg sedan loss den sista förtöjningslinan och kör därifrån.

Eventuell ström kan användas på likartat sätt för att föra ut båten ifrån kajen.

Om vinden eller strömmen trycker båten emot kajen krävs att förtöjningslinorna i kombination med motorn används för att komma ut och sen loss ifrån kajen.

Fördjupning

"Sprong"

Lite beroende på båtens form i aktern kan vissa båtar med fördel gå loss ifrån en kaj genom att ett så kallat "sprong" läggs ifrån den "yttre" knapen och akterut till kajen (som en "yttre akterända"). Genom att då lägga i växeln framåt kan båten vridas runt "hörnet" närmast bryggan där man bör fendra av väl innan denna metod används.

Instuderingsfrågor

  1. Du ligger förtöjd långsides på en brygga. Du vill få ut fören på båten för att sen köra därifrån. Använder du en akterända eller akterspring för att få ut fören?

Facit

  1. Akterspring.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa