Hög fart / Manövrering

Det finns ingen exakt definition vad som är hög fart även om många idag syftar på 35 knop eller mer. Generellt blir "farten hög" tidigare i en mindre båt än en större båt. Det finns ett särskilt NFB-intyg rörande manövrering i hög fart med namnet "Manöverintyg för högfartsbåt".

Detta avsnitt syftar främst till att beskriva de risker som finns då man kör i hög fart och ger några råd och tips på hur man undviker att hamna i farliga situationer.

Navigation

Att köra i hög fart innebär att man måste vara snabb och korrekt i sin navigation i varje ögonblick. Att gå på grund i hög fart kan vara katastrofalt. Genom att i förväg ha planerat sin rutt och lagt in den på sin navigator minskar denna risk avsevärt. Lägg rutten den "enkla och säkra vägen" så minskar risken ytterligare.

Väjningsregler

De väjningsregler som finns är i stort anpassade för att båtar färdas i likartad fart. Kommer en båt som färdas exempelvis fyra till tio gånger snabbare än båtarna runt omkring fungerar väjningsreglerna dåligt. De andra båtarna hinner inte observera den snabba båten, de har svårt att bedöma farten och hinner ofta inte väja tillräckligt. Därför måste den som färdas i hög fart nästan alltid förutsätta att andra inte väjer utan måste själv göra det. Färdas man i riktigt hört fart kan man ofta se uppleva att allt annat är stationärt och då måste man naturligtvis väja för allt.

Stabilitet

Vid körning med en planande motorbåt i hög fart kommer mycket lite av skrovet att ligga i vattnet. Detta gör att båten kan bli instabilt. Att kunna hantera detta är mycket viktigt. För att hantera detta har man främst följande verktyg;

 • Fördela lasten/passagerna rätt i båten.
 • Trimma (vinka) motorn rätt så att fören pekar lagom mycket uppåt.
 • Använd trimplanen för att räta upp båten och trimma (vinkla) fören lagom mycket uppåt.
 • På en båt som börjar wobbla från sida till sida måste farten sänkas omedelbart. Orsaken är troligen för hög fart eller dåligt anpassat trim.
 • Anpassa farten efter främst vågornas höjd, längd och avstånd.

Trimmet

Hur mycket fören ska peka uppåt måste man lära känna för alla olika situationer och förutsättningar för sin egna båt för att farten ska bli optimal med bibehållen säkerhet.

 • Utan vågor ska fören peka lite uppåt. Vattensprutet ska komma ut på sidan vid ungefär 2/3-delar från fören.
 • Vid färd med vågorna ska fören peka mer uppåt för att inte riskera att gräva ner sig i vågdalarna och orsaka kast eller kraftiga inbromsningar.
 • Vid färd mot vågorna ska fören peka mer neråt för att inte riskera kraftiga slag eller hopp från vågtopparna.

Girar i hög fart

På båtar som kan köras i hög fart är det ännu viktigare att förstå att det är aktern som "styrs" när man girar genom att vrida på ratten; Inte fören!

Vid en gir i hög fart kommer aktern att sladda ut åt motsatt håll som giren görs åt. Girar man åt styrbord kommer aktern att sladda åt babord. Om trimmet är fel innebär detta en risk för att båtens för gräver ner sig och "hugger" fast i vattnet vilket kan få aktern att okontrollerat sladda ännu mer. En sådan sladd kan blir så kraftig att personer slungas ut ur sittbrunnen ner i vattnet.

Undanmanöver

I och med att fören sladdar åt sidan vid en gir kompliceras en undanmanöver för att väja för exempelvis en boj i vattnet. Girar man bara åt ena hållet kommer aktern sladda och man slår i bojen med sidan av båten.

Lösningen här är att först göra en kraftig gir åt ena hållet och mycket kort därefter en lika kraftig går åt andra hållet. Detta gör att sladden i första giren hävs och aktern sladdar åt andra hållet. På så vis erhåller man en parallell förflyttning åt sidan och undviker därmed bojen.

Svallvågor

I, för den aktuella motorbåten, lagom stora svallvågor kan dessa passeras i relativt hög fart då man kör ikapp en båt och vill passera dess svallvågor.

 • Justera kursen så att svallvågorna passeras i en rät vinkel.
 • Trimma ner fören så att båten blir stabilare.
 • Minska farten lite precis innan svallvågorna.
 • När båten är uppe på den första svallvågen ökas farten igen för att förhindra att fören faller ner i vågdalen.

Vid möte med svallvågor krävs oftast en mer markant minskning av farten tills svallvågorna har passerats. Mötande svallvågor kan vara svåra att observera och innebär därmed en större risk än de man kör ikapp.

Varna alltid alla ombord då svallvågor observeras.

Dödmansgrepp / Säkerhetsbrytare


Dödmansgrepp []

I mindre och snabba motorbåtar där det finns en risk att den som styr kan falla eller kastas överbord ska vid all färd ett dödmansgrepp vara kopplat. Detta gäller även i låga farter. Risk finns att något fastnar i gasreglaget som gör att båten accelererar okontrollerat.

Dödmansgreppet ska vara fäst i den som styr och kopplat till en kontakt i båten eller på motorn. En båt eller motor med dödmansgrepp kan inte startas om inte dödmansgreppet är kopplat. Är dödmansgreppet anslutet till en utombordsmotor med rorkult på motorn fästs dödmansgreppet runt handleden på den som styr. På en båt med en ratt och där man kan sitta på en stol och styr brukar det vara smidigast att fästa dödmansgreppet runt benet på den som styr. Ha ett dödsmansgrepp i reserv ombord om det som används faller överbord eller tappas bort. Annars går det inte att köra vidare.

Instuderingsfrågor

 1. Din båt börjar wobbla vid en viss fart och viss sidvind. Hur häver du wobblandet?
 2. Varför ska man använda dödmansgrepp?

Facit

 1. Minskar farten.
 2. Så att motorn stannar om föraren lämnar styrplatsen.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa