Småbåtar / Väjningsregler

Väjningsreglerna för småbåtar är inte så tydliga som man kan önska. Juridiskt och praxis handlar det mer om hänsyn och inte utsätta för fara än konkreta tydliga regler. Definitionen av "inte utsätta för fara" är heller inte helt tydlig.

Med småbåtar menas här exempelvis kajak, segeljollar och vindsurfingbrädor.

Alla som färdas med en segel- eller motorbåt har ett ansvar att hålla utkik även efter småbåtar och där så är möjligt hålla väl undan ifrån dem och inte utsätta dem för fara med hög fart, med svall eller passera nära dem.

Kanoter och kajaker

Dessa är små, långsamma och oskyddade. De bör därför så långt som möjligt hålla sig utanför farleder. Följer man en farled så paddlar man på eller utanför högersidan av farleden. Då en farled ska korsas så paddlar man i samlad grupp tvärs över farleden. Med detta sagt så är andra fartyg och båtar inte fria från ansvar. De är skyldiga att hålla undan, visa hänsyn och inte utsätta paddlare för fara genom att passera nära.

I en så kallad trång farled har större fartyg alltid företräde framför småbåtar.

Roddbåtar


Roddbåt.

Att en roddbåt används för lite längre färder på mer öppet vatten är inte så vanligt men i allra högsta grad möjligt och naturligtvis tillåtet. Rekommendationerna är de samma för roddbåtar som för paddlare och andra småbåtar. Andra fartyg och båtar ska på samma vis hålla undan, visa hänsyn och inte utsätta roddbåten för fara.

Vindsurfare och Segeljollar

Dessa är att se som en segelbåt vad gäller väjningsregler. Men då de ofta inte följer en farled, vänder ofta och ibland inte har någon högre fart bör de på alla vis agera som kanoter och kajaker i eller nära en farled.

Fördjupning

Är du observerad av mötande båtar?

Småbåtar syns i många fall sämre och kanske inte alls observeras av mötande båtar. En mycket god regel är att då man färdas i en småbåt förutsätta att man inte är observerad intill att man är helt säker på motsatsen. Det är helt enkelt god självbevarelsedrift att vara försiktig.

Instuderingsfrågor

  1. Har segeljollar egna väjningsregler eller är det samma som för en segelbåt?
  2. Får man köra nära en "småbåt" i hög fart?
  3. Har segelbåtar, motorbåtar och fartyg en generell väjningsplikt för "småbåtar"?

Facit

  1. Samma som för en segelbåt.
  2. Nej. Det är inte att visa hänsyn och orsakar ofta problem för "småbåten".
  3. Nej. Småbåtar ska snarare generellt hålla undan och färdas utanför farlederna.

Taggar

  1. kajak
  2. kanot
  3. surfare


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa