Segelbåtar / Väjningsregler

Segelbåtar har i de flesta fall rätt till väg gentemot motorfartyg och motorbåtar. Reglerna för hur segelbåtar väjer gentemot varandra bygger på principen att den som har lättast att väja ska väja samt att den som seglar för babord halsar ska väja för den som seglar för styrbord halsar.

Styrbord halsar

En segelbåt som seglar för styrbord halsar;

 • har vinden in från styrbord sida.
 • har storseglet på babord (vänster) sida.
 • kränger (lutar) åt babord.

Babord halsar

En segelbåt som seglar för babord halsar;

 • har vinden in från babord sida.
 • har storseglet på styrbord (höger) sida.
 • kränger (lutar) åt styrbord.

Segelbåt som kör för motor

En segelbåt som framförs med motorn är en motorbåt. Detta gäller oavsett om seglen fortfarande är helt eller delvis hissade. Därmed så gäller väjningsreglerna i avsnittet motorbåt för denna "segelbåt".

Segelbåt möter motorbåt

En motorbåt väjer alltid för en mötande eller korsande segelbåt.


Motorbåt väjer för korsande segelbåt.

Motorbåt väjer för korsande segelbåt.

Motorbåt väjer för mötande segelbåt.

Motorbåt väjer för mötande segelbåt.

Styrbordshalsar ger företräde

"Halsar" är en sjöterm för vilken sida som vinden kommer ifrån. Detta styr i sin tur vilken sida man normalt har storseglet på. Kommer vinden in ifrån babord sida seglar man för babords halsar (och har storseglet på styrbord sida och då lutar åt höger). Kommer vinden in ifrån styrbord sida seglar man för styrbords halsar (och lutar åt vänster och har seglet på babord sida).

Segelbåtar som seglar för babordshalsar och därmed har vinden in från babord sida (och har storseglet på styrbord sida och då lutar åt höger) ska väja för segelbåtar som seglar för styrbordshalsar. Detta oavsett om båtarna har skärande kurs eller möts.

Tre olika minnesregler för att komma ihåg denna regel är;

 • Högerlut är döderlut
  Alltså att den som lutar åt höger är skyldig att väja.
 • Vinden in i höger öra, bara tuta och köra
  Detta förutsätter att man tittar rakt fram när det blåser in i ens öra.
 • Vind Vänster Väjer (VVV)
  Den som har vinden in från vänster väjer.

Särskild uppmärksamhet måste man ha då man seglar för babordshalsar och segelbåten även kränger lite. På nästan alla segelbåtar innebär det att sikten åt styrbord blockeras kraftigt av seglen. Det är då lätt att missa en segelbåt som kommer där för styrbordshalsar som man ska väja för.

Blå pil visar vindens riktning.


Segelbåten för babordshalsar väjer.

Segelbåten för babordshalsar väjer.

Segelbåten för babordshalsar väjer.

Segelbåten för babordshalsar väjer.

Lä och Lovart

Möts två segelbåtar på samma halsar så kan "styrbordsregeln" inte appliceras. I detta fall är det segelbåten som är i lovart (närmast vinden) som är väjningsskyldig. Lovart är på den sidan som storseglet INTE är på.

Även här måste särskild uppmärksamhet ges för segelbåtar som kommer i lä bakom seglen. Det kan komma en segelbåt för samma halsar som man ska väja för.

Blå pil visar vindens riktning.


Segelbåten i lovart väjer.

Segelbåten i lovart väjer.

Upphinnande

En segelbåt som seglar ikapp en annan segelbåt, motorbåt eller motorfartyg är alltid väjningsskyldig.

Råder det minsta osäkerhet om man är upphinnande eller inte så ska man agera som upphinnande. Upphinnande är man om man kommer i en riktning som överstiger 22,5° akter om tvärs på det upphunna fartyget. Denna vinkel har sin förklaring i båtarnas lanternor. Läs med om dem i avsnittet Lanternor / Inledning.


Upphinnande båt väjer.

Upphinnande båt väjer.

Upphinnande båt väjer.

Upphinnande båt väjer.

Ankarliggare

Ett fartyg eller fritidsbåt som ligger för ankare är alltid fredat. Alla väjer för ankarliggare; även en segelbåt.

Undantagen för segelbåtar

Det finns några undantag då segelbåtar ska väja för fartyg. En segelbåt ska väja för;

 • fartyg i en trång farled.
 • ej manöverfärdigt fartyg.
 • fartyg med begränsad manöverförmåga.
 • fartyg sysselsatta med fiske.

Fördjupning

Vilken sida ska man segla om på?

Det är alltid den som väjer som väljer vilken sida man ska segla om på så länge det kan ske på ett tydligt och säkert sätt. Praxis är dock att man "alltid" seglar akter om den båt man väjer för då man har skärande kurser.

Då en snabbare segelbåt ska segla om en långsammare segelbåt kommer den långsammare segelbåten nästan undantagslöst tycka att man den snabbare ska segla om i lä för att inte "ta vinden" från den långsammare. I gengäld tar då den långsammare segelbåten vinden ifrån den snabbare vilket gör att "omkörningen" tar längre tid. Är det kappsegling seglar man naturligtvis alltid om i lovart om man är snabbare.

Kappsegling

Vid kappsegling används ofta särskilda kappseglingsregler. Dessa kappseglingsregler gäller enbart mellan segelbåtar som deltar i samma kappsegling. Mot alla andra fartyg och båtar gäller de vanliga reglerna och då särskilt väjningsreglerna.

Instuderingsfrågor

 1. En segelbåt möter en motorbåt. Vilken båt ska väja?
 2. En segelbåt seglar ikapp en motorbåt. Vilken båt ska väja?
 3. Två segelbåtar möts. De seglar för olika halsar. Vilken båt ska väja?
 4. Två segelbåtar möts. De seglar för samma halsar. Vilken båt ska väja?
 5. En segelbåt seglar ikapp en annan segelbåt. Vilken båt ska väja?
 6. En 15 meter lång segelbåt möter en 30 meter lång skärgårdsbåt i en "trång farled". Vilken båt ska väja?
 7. En ankarliggare ligger i vägen för dig när du är ute och seglar. Vem väjer?
 8. En segelbåt möter ett fartyg som har begränsad manöverförmåga "mitt ute på havet". Vem ska väja?
 9. Du möter en buss i vattnet när du är ute och seglar. Vem väjer?

Facit

 1. Motorbåten.
 2. Segelbåten.
 3. Den som seglar för babords halsar (den som lutar åt höger).
 4. Den som är i lovart (närmast vinden).
 5. Den upphinnande (som seglar ikapp).
 6. Segelbåten.
 7. Du så klart.
 8. Segelbåten.
 9. Bussen (som så klart är ett motorfartyg).


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa