Motorbåtar / Väjningsregler

Väjningsreglerna för motorbåtar följer samma principer som de för segelbåtar förutom att man inte tittar på vinden utan utgår ifrån att båt på styrbordssida har företräde (=högerregeln på land) samt att om två motorbåtar möts så väjer båda motorbåtarna.

Motorbåt möter segelbåt

En motorbåt väjer alltid för en mötande eller korsande segelbåt.


Motorbåt väjer för korsande segelbåt.

Motorbåt väjer för korsande segelbåt.

Motorbåt väjer för mötande segelbåt.

Motorbåt väjer för mötande segelbåt.

Stäv mot stäv

Då två motorbåtar möts stäv (för) mot stäv ska båda motorbåtarna väja genom att gira åt höger/styrbord om inget annat är överenskommet eller uppenbart lämpligt.


Båda motorbåtarna väjer vid möte.

Båda motorbåtarna väjer vid möte.

Skärande kurser

Då två motorbåtar har en korsande kurs ska den som har den andra motorbåten på sin styrbordssida hålla undan. Detta är helt lika "högerregeln" som gäller på våra vägar.


Motorbåten från babord väjer.

Motorbåten från babord väjer.

Upphinnande

En motorbåt som kör ikapp ett annan fartyg (oavsett typ eller storlek) är alltid väjningsskyldig. En segelbåt som seglar ikapp en motorbåt ska väja för motorbåten.

Råder det minsta osäkerhet om man är upphinnande eller inte så ska man agera som upphinnande. Upphinnande är man om man kommer i en riktning som överstiger 22,5° akter om tvärs på det upphunna fartyget. Denna vinkel har sin förklaring i båtarnas lanternor. Läs med om dem i avsnittet Lanternor / Inledning.


Upphinnande motorbåt väjer.

Upphinnande motorbåt väjer.

Upphinnande segelbåt väjer.

Upphinnande segelbåt väjer.

Ankarliggare

Ett fartyg eller fritidsbåt som ligger för ankare är alltid fredat. Alla väjer för ankarliggare.

Undantagen

En motorbåt ska hålla undan för;

 • fartyg i en trång farled.
 • ej manöverfärdigt fartyg.
 • fartyg med begränsad manöverförmåga.
 • fartyg sysselsatta med fiske.

Hög fart

De väjningsregler som finns är i stort anpassade för att båtarna färdas i likartad fart. Kommer an båt som färdas kanske fyra till fem gånger snabbare än båtarna runt omkring så fungerar väjningsreglerna dåligt. De andra båtarna hinner inte observera den snabba båten, de har svårt att bedöma dess fart och kurs och hinner ofta inte väja tillräckligt. Därför måste den som färdas i hög fart nästan alltid förutsätta att andra inte väjer utan måste göra det själv.

Fördjupning

Vilken sida ska man köra om på?

Då två båtar möts är ska båda väja åt styrbord för att "hålla högertrafik" om detta är möjligt eller inte direkt olämpligt på annat vis. Vid väjning åt babord ska stor försiktighet iakttagas då stor risk är att de två båtarna väjer emot varandra och riskerar att kollidera.

Vid skärande kursen är det alltid den som väjer som väljer om den vill passera för eller akter om båten som har rätt till väg. Praxis är dock att man "alltid" passerar akter om den båt man väjer för då man har skärande kurser.

Då en snabbare motorbåt ska köra om en långsammare båt så bör det ske på den långsammare båtens babordssida för att "hålla högertrafik" om detta är möjligt eller inte direkt olämpligt på annat vis.

Instuderingsfrågor

 1. Två motorbåtar möts. Vem ska väja?
 2. Två motorbåtar har skärande kurs. Vem ska väja?
 3. Ett lastfartyg kör ikapp en fritidsbåt ute på havet. Vem ska väja?
 4. En motorbåt möter en segelbåt. Vem ska väja?

Facit

 1. Båda. Och då helst till styrbord/höger i färdriktningen för båda två.
 2. Den som har "mötet" på sin styrbordssida.
 3. Lastfartyget.
 4. Motorbåten.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa