Fartyg / Väjningsregler

Väjningsreglerna för motorbåtar skiljer sig mycket lite ifrån väjningsreglerna för motorfartyg generellt.

Detta avsnitt är därför i stort en upprepning av det som står i avsnittet för motorbåtar.

Motorfartyg möter segelbåt

Ett motorfartyg väjer alltid för en mötande eller korsande segelbåt. Detta under förutsättning att det finns plats för motorfartyget att väja.


Motorfartyg väjer för korsande segelbåt.

Motorfartyg väjer för korsande segelbåt.

Motorfartyg väjer för mötande segelbåt.

Motorfartyg väjer för mötande segelbåt.

Stäv mot stäv

Då två motorfartyg möts stäv (för) mot stäv ska båda fartygen väja genom att gira åt styrbord om inget annat är överenskommet eller uppenbart lämpligt.


Båda motorfartygen väjer vid möte.

Båda motorfartygen väjer vid möte.

Skärande kurser

Då två motorfartyg har en korsande kurs ska den som har det andra fartyget på sin styrbordssida hålla undan. Detta är helt lika "högerregeln" som gäller på våra vägar.


Motorbåten från babord väjer.

Motorbåten från babord väjer.

Trång farled

I en trång farled får fartyg med en längd under 20 meter inte hindra större fartygs fria passage.

Undantagen


Lämna plats, gå utanför farleden

Alla andra fartyg är skyldiga att hålla undan för fartyg som ej är manöverfärdiga, har begränsad manöverförmåga samt fartyg som är sysselsatta med fiske.

Inne i hamnar, inomskärs, i farleder är stora alla större fartyg att ses som att de har begränsad manöverförmåga. De kan helt enkelt inte enkelt väja, öka eller minska farten eller ge plats då plats i sidled eller djup inte finns att tillgå.

Upphinnande


Upphinnande väjer

Ett fartyg som kör ikapp ett annat fartyg, segelbåt eller motorbåt är alltid väjningsskyldig.

Råder det minsta osäkerhet om man är upphinnande eller inte så ska man agera som upphinnande. Upphinnande är man om man kommer i en riktning som överstiger 22,5° akter om tvärs på det upphunna fartyget. Denna vinkel har sin förklaring i båtarnas lanternor. Läs med om dem i avsnittet Lanternor / Inledning.


Upphinnande motorbåt väjer.

Upphinnande motorbåt väjer.

Upphinnande segelbåt väjer.

Upphinnande segelbåt väjer.

Ankarliggare

Ett fartyg eller fritidsbåt som ligger för ankare är alltid fredat. Alla väjer för ankarliggare.

Fördjupning

När kan ett fartyg inte väja?

Enligt regelverket ska ett fartyg som är "hämmat av sitt djupgående" hissa en stor svart cylinder för att visa att de inte kan väja. I praktiken är det mycket sällan så sker. Sunt förnuft är det som måste råda här. Inne i en hamn eller i en smal farled är det nästan undantagslöst lämpligt att förutsätta att fartyg har svårt att väja på grund av sin storlek eller djupgående. Ett fartyg som ljudsignalerar med fem korta (cirka 1 sekunder långa) tut menar normalt med detta att du eller någon annan är direkt i vägen för dem och måste flytta på sig omedelbart.

Missförstånd; "Den som seglar för sitt bröd"

Det finns en väl rotad, men mycket felaktig, tro hos många att fartyg i kommersiell trafik har företräde till sjöss framför fritidsbåtar. Så är det inte! Väjningsreglerna gäller oavsett om ett fartyg är i kommersiell trafik eller inte och oavsett dess storlek. Undantag vad gäller storlek inträder endast om farleden där mötet sker inte har tillräckligt med utrymme för att det större fartyget ska kunna väja. Då måste fritidsbåten väja. Smala farleder är frekvent förekommande så fritidsbåtar ska och måste ofta väja. Men det är inte för att någon "seglar för sitt bröd" utan för att det större fartyget inte kan väja.

Instuderingsfrågor

  1. En segelbåt möter en supertanker långt ute till havs. Vem väjer?
  2. Vad gäller för fritidsbåtar (kortare än 20 meter) i en "trång farled"?

Facit

  1. Supertankern.
  2. Fritidsbåtarna väjer för alla större fartyg.


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa