Segelbåtar / Lanternor

På en segelbåt som framförs enbart med hjälp av segel ska lanternorna bestå av sidoljus och ett akterljus. Sidoljusen ska vara monterade så att de inte skyms av segel eller annan utrustning.

Däcksmonterade lanternor

Sidoljusen är oftast placerade långt förut på en segelbåt men lösningar med montage längre akterut är också godkända. Det är vid sådana montage viktigt att säkerställa att lanternorna syns även när man seglar.

Sidoljusen kan vara två separata enheter (en grön och en röd) eller en kombienhet som lyser grönt mot styrbord- och rött mot babordssida.

Akterljuset ska vara placerad så långt akterut att det inte skyms av något.


Förliga sidoljus och akterljus.

Förliga sidoljus och akterljus.

Sidomonterade sidoljus och akterljus.

Sidomonterade sidoljus och akterljus.

Mastmonterad lanterna

På segelbåtar kortare än 20 meter är det tillåtet att ha en kombilanterna i masttoppen istället för lanternor nere på däck. En sådan kombilanterna har normalt både sidoljus och akterljus i samma enhet.

Fördelen är att den inte skyms av något och inte är i vägen. Nackdelen är att den blir svårare att serva och kräver en kabel till och inne i masten. Vid segling inomskärs så ökar också risken att den inte ses av andra fartyg och båtar då den "sitter så högt upp".


Kombilanterna i masttoppen.

Kombilanterna i masttoppen.

Segelfartyg

Segelbåtar får även, om så önskas, föra ett runtomlysande rött och runtomlysande grönt ljus uppe i masten. Det röda ljuset ska sitta lite över det gröna. Ofta utförs denna typ av runtomlysande mastlanternor med två lanternor som monteras på vardera sidan av masten för att synas åt alla håll. Denna typ av lanternor är ovanliga på segelbåtar men lite mer vanliga på segelfartyg.


Segelfartygslanternor.

Segelfartygslanternor.

Segelbåt som kör motor

En segelbåt som använder sin motor för framdrivning måste komplettera sina sidoljus och akterljus med ett toppljus. Toppljuset är nästan alltid monterad en bit upp på masten. Kraven på lanternor på en segelbåt som kör motor är således exakt lika de som för en motorbåt.


Segelbåt för motor.

Segelbåt för motor.

Ankarliggare

En segelbåt som har ankrat kan tända en vit runtomlysande ankarljus för att visa var de ligger och varna andra fartyg och båtar för att undvika en kollision. Ankarljuset kan vara en fast monterad lanterna i masttoppen eller en runtomlysande lanterna som hängs upp på lämpligt ställe.

Nackdelen med en ankarlanterna i masttoppen är att den riskerar att inte observeras av andra fartyg och båtar då den är så högt placerad.


Segelbåt för ankare.

Segelbåt för ankare.

Fördjupning

Undantagsregel

Om segelbåten ligger för ankare väl utanför ordinarie farleder och i ett skyddat område så finns i Sverige en undantagsregel som tar bort kravet på ett ankarljus. Detta undantag finns normalt inte i andra länder!

Instuderingsfrågor

  1. Vilka tre lanternor ska en segelbåt som seglar i mörker ha tända?
  2. När ska en segelbåt tända sitt toppljus?
  3. Får en segelbåt ha en kombilanterna i fören som lyser grönt åt styrbord och rött åt babord?
  4. Får en 21 meter lång segelbåt ha en kombilanterna i masttoppen?

Facit

  1. Styrbord sidoljus, babord sidoljus och akterljus.
  2. Då motorn bidrar till framdriften.
  3. Ja.
  4. Nej.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa