Fartyg / Lanternor

Fartyg, kortare än 50 meter, som förflyttar sig med motor har exakt samma utförande på sina lanternor som en motorbåt.

Om fartygets längd är över 50 meter tillkommer ett extra toppljus.

Motorfartyg kortare än 50 meter

Lanternorna omfattar sidoljus, akterljus och ett toppljus.


Motorfartyg kortare än 50 m.

Motorfartyg kortare än 50 m.

Motorfartyg längre än 50 meter

Samma som för kortare motorfartyg men kompletterat med ett extra toppljus. Det förliga toppljuset ska vara monterade lägre än det aktra toppljuset.


Motorfartyg kortare än 50 m.

Motorfartyg längre än 50 m.

Notera att akterljuset inte syns bakom däckbyggnaden på den vänstra bilden ovan.

Segelfartyg

När fartyg använder enbart segel för sin framdrivning ska de ha lanternor lika en segelbåt.

Ankarliggare

Fartyg som ankrar ska ha ett ankarljus. Är fartyget längre än 50 meter ska två ankarljus vara tända. Ett i fören och ett i aktern. Fartyg över 100 meter ska även tända däcksstrålkastare eller liknande.


Ankarliggare kortare än 50m.

Ankarliggare kortare än 50m.

Ankarliggare längre än 100m.

Ankarliggare längre än 100m.

Fördjupning

Däcksbelysning på ankarliggare

Fartyg över 100 meter som ankrar ska, om de har och kan, även tända sin däcksbelysning/arbetsstrålkastare för att synas ännu mer. Detta gör att dess ankarlanternorna ibland är mycket svåra att se då de "försvinner" bland alla andra lampor som är tända.

Bogsering

På ett fartyg som bogserar ska två toppljus över varandra användas om släpet är kortare än 200 meter. För längre släp ska ytterligare ljus användas. Försök aldrig att passera mellan bogserbåten och släpet. Bogservajern kan ligga både över och precis under vattenytan.

Instuderingsfrågor

  1. Hur många toppljus ska ett fartyg längre än 50 meter ha normalt?
  2. Skiljer det något i kraven på vilka ljus ett fartyg som är 40 meter långt ska ha jämfört med en 8 meters motorbåt?
  3. Hur många runtomlysande lanternor ska ett fartyg längre än 100 meter ha tända då de ligger för ankare?

Facit

  1. Två.
  2. Nej.
  3. Två.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa