Motorbåtar / Lanternor

En motorbåt (kortare än 50 meter) ska ha sidoljus, akterljus och ett toppljus.

Den enda skillnaden på lanternor på en motorbåt gentemot en segelbåt (som seglar) är toppljuset.

Olika placeringar

Beroende på hur båten är konstruerat så placeras lanternorna olika på olika båtar. Sidoljusen kan vara placerade långt fram, midskepps eller relativt långt akterut.

Toppljuset ska vara placerad markant högre än sidoljusen.

Akterljuset placeras så långt akterut som möjligt så att den aldrig är skymd.


Motorbåtslanternor.

Motorbåtslanternor.

Motorbåtslanternor.

Motorbåtslanternor.

Variant med kombilanterna

På motorbåtar som är kortare än 12 meter är det godkänt att ha en runtomlysande lanterna som fungerar både som toppljus och akterljus. Detta förutsätter ett relativt högt montage så att den inte är skymd i någon riktning.


Kombilanterna.

Kombilanterna.

Ankarliggare

En motorbåt som har ankrat kan tända ett vit runtomlysande ankarljus för att visa var de ligger och varna andra fartyg och båtar för att undvika en kollision. Ankarljuset kan vara en fast monterad lanterna, och då ofta samma kombilanterna som används som toppljus och akterljus, eller en runtomlysande lanterna som hängs upp på lämpligt ställe.


Motorbåt för ankare.

Motorbåt för ankare.

Fördjupning

Undantagsregel

Om en motorbåt har ankrat väl utanför ordinarie farleder och i ett skyddat område så finns i Sverige en undantagsregel som tar bort kravet på ett ankarljus.

Ocentrerat montage

På en motorbåt kortare än 12 meter där det inte är möjligt att montera toppljuset och/eller akterljuset på båtens långskeppslinje är det tillåtet med ett ocentrerat montage. Observera att detta inte gäller sidoljusen.

Instuderingsfrågor

  1. Vilken färg ska toppljuset ha på en motorbåt?
  2. Får en motorbåt ha en kombilanterna i fören som lyser grönt åt styrbord och rött åt babord?
  3. Får en motorbåt, kortare än 12 meter, ha en runtlysande vitt lanterna istället för ett akterljus och ett toppljus?

Facit

  1. Vitt.
  2. Ja.
  3. Ja.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa