Särskilda fartyg / Lanternor

Tre lanternvarianter för "särskilda" fartyg ingår i kunskapskraven för förarintyget.

Dykfartyg och dykbåt


Dykbåt

På ett fartyg, båt eller flotte varifrån dykning sker ska den internationella signal-flaggan A visas som en belyst skärm när dykare är i vattnet. Under mörker ska skärmen vara belyst. Skärmens ska ha en höjd om minst 1 meter. Skärmen ska vara synlig runt hela horisonten, och för att uppnå det får flera skärmar användas.

Utryckningsfartyg


Utryckningsfartyg

Svenska fartyg på svenskt farvatten som används av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen, Tullverket, sjöräddningsenhet eller kommunal räddningstjänst får under brådskande tjänsteutövning visa runtlysande blått blixtljus. Sådana blixljus innebär inte rätt till fri väg eller undantag ifrån väjningsreglerna.

Linfärja


Linfärja

På en linfärja ska finnas tre röda toppljus. Ljusen ska från färjans sidor bilda en lodrät triangel med spetsen uppåt. En linfärja ska på båda sidor ha ordet LINFÄRJA målat på ljus botten. Ordet ska om praktiskt möjligt vara belyst under mörker.

Fördjupning

Ytterligare fartygstyper

Bogserbåt med släp

Släpet ska ha sidoljus och akterljus. Lågt flytande släp så som timmerbuntar ska vara belysta med vita runtomlysnade ljus. Bogserbvåten ska ha två vita toppljus om släpet är kortare än 200 meter och tre vita toppljus om det är över 200 meter långt. Akterut ska det finnas ett vitt akterljus samt över det ett gult akterljus. Om släpet framförs på sidan av bogserbåten utgår det gula akterljuset. Släpet ska ha ljus som om det bogserades bakom bogserbåten.

Mudderverk


Mudderverk

Utöver de lanternor och fartygstyper som omfattas av förarintyget och som är beskrivna i detta utbildningsmaterial finns även en mängd andra varianter av lanternföringar för bland annat mudderverk, höghastighetsfärjor, u-båtar, bogserbåtar, fartyg på grund och fartyg med begränsad manöverförmåga.

Begränsad manöverförmåga

Ett fartyg med begränsad manöverförmåga ska ha ordinarie lanternor samt runtlysnade rött, vitt och rött under det aktra toppljuset.

Trålare

En fiskbåt som trålar ska ha två runtlysande ljus. Grönt överst och vitt underst. Dessa ersätter det ordinarie toppljuset. En minnsregel är "Gren over white - fishing tonight".

Lotsbåt

En lotsbåt ska ha två runtlysande ljus. Vitt överst och rött underst. Dessa ersätter det ordinarie toppljuset. En minnesregel är "White over red - pilot ahead". Pilot = Lots på engelska.

Hämmat av sitt djupgående

Ordinarie lanternor som kompletteras med tre runtlysande röda toppljus.

Fartyg på grund

Ankarljus kompletterat med två runtlysnade röda toppljus.

Ej manöverfärdigt fartyg som inte gör fart

Enbart två runtlysnade röda toppljus.

Ubåt i övervattenläge

Ordinarie lanternor kompletterade med ett gult runtlysande blixtljus.

Minsvepare

Ordinarie lanternor kompletterade med tre runtlysande gröna i en triangel med spetsen uppåt som syns framifrån.

Instuderingsfrågor

  1. Vilken färg har de tre toppljusen på en linfärja?
  2. Hur ser den belysta signalflaggan ut som visar att en båt har dykare nere då det är mörkt?
  3. Vilken extralanterna får ett utryckningsfartyg använda vid brådskande tjänsteutövning?

Facit

  1. Röda.
  2. Blå och vit.
  3. Blått blixtljus (lika en polisbil eller ambulans).


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa