Föreskrifter / Lagar och förordningar

Föreskrifter är förtydliganden där man funnit att det inte räcker med den styrning som finns i konventioner, lagar och förordningar. Det krävs helt enkelt mer detaljerade regler. Det är myndigheter som skriver föreskrifter. För att en myndighet ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen. För båtliv är det främst myndigheterna Transportstyrelsen och Sjöfartsverket som skriver föreskriver.

Sjövägsregler

Transportstyrelsen har tagit fram föreskrifter som förtydligar en del sjövägsregler som kompletterar den svenska översättning av alla sjövägsreglerna ifrån IMO:s konvention COLREGs. De regler som ingår i förarintyget är listade nedan.

Bilaga 2 / Tillägg till och undantag från de internationella reglerna
till förhindrande av kollisioner till sjöss.


Regel 1 Definition av Inre vatten.
Regel 3.1, 3.2 Dykning och undervattensarbete.
Regel 5.1, 5.4 Fartyg under brådskande tjänsteutövning.
Regel 7.3, 7.4, 7.5 Möten i trånga farvatten.
Regel 7.6 Fartygsljus under skymning och gryning.
Regel 7.7 Signalfigurer.
Regel 7.8 Fartygsljus eller signalfigurer på fartyg till ankars.
Regel 7.9 Toppljus.
Regel 7.13, 7.15, 7.16 Linfärja.

Sjövägmärken

I Transportstyrelsens föreskrifter för sjövägmärken kan man bland annat se utseende och betydelsen av alla sjövägmärken.

Bilaga 2 Varningsmärken.
Bilaga 3 Förbuds- och påbudsmärken.
Bilaga 4 Upplysningsmärken.
Bilaga 5 Tilläggstavlor.
Bilaga 6 Beräkning av segelfri höjd.

Instuderingsfrågor

Detta avsnitt har inga instuderingsfrågor. Instuderingsfrågor finns istället i andra kapitel och avsnitt där det som ingår i föreskrifterna förklaras.


Gå tillbaka till Lagar och förordningar.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa