Förordningar / Lagar och förordningar


Författningssamlingar

Förordningar är bestämmelser där man har valt att inte reglera dem i en lag. Istället har riksdagen beslutat att regeringen har rätten att besluta om förordningarna. Förordningar förtydligar och preciserar det som står i lagarna.

Den förordningen som finns för sjötrafik är Sjötrafikförordningen.

Delar av den ingår i förarintyget. Dessa redovisas med kapitel och paragrafer nedan.

Sjötrafikförordningen

Kapitel 1, 3 § Tillägg och undantag från de internationella sjövägsreglerna.
Kapitel 1, 5 § Krav på att tillämpa gott sjömanskap.
Kapitel 1, 6 § Krav på tjänstbarhet.
Kapitel 3, 5 § Förbud att förtöja vid sjömärken eller andra säkerhetsanordningar.
Kapitel 3, 6 § Rapporteringsskyldighet om man skadar sjömärken.
Kapitel 5, 1 § (1, 2 & 5) Ansvarsbestämmelser.

Instuderingsfrågor

Detta avsnitt har inga instuderingsfrågor. Instuderingsfrågor finns istället i andra kapitel och avsnitt där det som ingår i förordningarna förklaras.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa