Ljudsignaler / Signalering

För att signalera vad man gör, avser att göra eller påkalla uppmärksamhet används i första ljudsignaler.

Ljudsignalutrustning


Trycklufts-signalhorn

För båtar kortare än 12 meter är kravet att det ombord ska finnas utrustning för ljudsignalering. Vilken utrustning är valfri. Det kan exempelvis vara en visselpipa, ett handhållet tryckluftshorn eller en elektrisk tuta.

För båtar som är 12 meter eller längre är kraven lite striktare. Ljudets frekvens ska vara i intervallet 250 till 700 Hz och ljudet ska kunna höras på 0,5 M avstånd. Ett handhållet tryckluftshorn uppfyller normalt dessa krav.

Signaler

Signalerna utgörs av korta och långa tut. Vid en kort ljudsignal ska tutet vara cirka 1 sekund lång. Vid en lång ljudsignal ska tutet vara mellan 4 och 6 sekunder lång. För att budskapet man signalerar inte ska blandas ihop ska man alltid ha en paus på minst 10 sekunder mellan signaleringarna om man upprepar det eller byter budskap.

Nedan visas;

 • korta tut med en . (prick).
 • långa tut med ett _ (streck).

Signaler för vanliga budskap (manöversignaler)

. Jag ändrar min kurs åt styrbord.
. . Jag ändrar min kurs åt babord.
. . . Min propeller arbetar för back.
Detta innebär inte nödvändigtvis att den som signalerar åker baklänges utan bara just att propellern arbetar för back.
. . . . . Tveksamhetssignal
En signal som används då man inte förstår någons intentioner eller då det är sannolikt att de inte har observerat eller förstår dina intentioner. Om någon signalerar detta budskap till dig ligger du sannolikt i vägen på något vis. Tveksamhetssignalen ska vara minst fem korta ljudsignaler men kan vara fler.
_ Uppmärksamhetssignal
I exempelvis en farledskrök avges denna ljudsignal för att informera om att man snart rundar kröken. Eventuellt möte på andra sidan kröken bekräftar signalen med samma ljudsignal.

Signaler för budskap vid dimma / Mistsignaler

Signalerna avges var annan minut vid dimma eller annat förhållande med nedsatt sikt.

_ Jag gör fart genom vattnet.
_ _ Jag gör inte fart genom vattnet / jag ligger för ankare.
_ . . Jag är en segelbåt på väg (eller ett motorfartyg som av någon anledning har begränsad manöverförmåga).

Signaler för budskap vid omkörning

Signaler används i trånga farleder vid omkörning

_ _ . Jag avser att köra om dig på styrbordssida.
_ _ . . Jag avser att köra om dig på babordssida.
_ . _ . Uppfattat. Det är okej att köra om mig.

Fördjupning

Fyra korta då?

Varför används inte ljudsignalen med fyra korta tut till något undrar du kanske? Det gör den! En lotsbåt som är i lotsningstjänst använder fyra korta tut för att signalera detta.

Hur låter ett fartygshorn?

Fartygshorn

Instuderingsfrågor

 1. Hur långt ska en kort ljudsignal vara?
 2. Hur lång ska en lång ljudsignal vara?
 3. Vad är ljudsignalen för "min propeller arbetar back"?
 4. Vad är ljudsignalen för "jag ändrar min kurs åt styrbord"?
 5. Ett fartyg du möter tutar två korta signaler. Vad betyder det?
 6. Du kör din båt och har begränsad uppsikt åt enda sidan. Plötsligt hör du 5 korta tut. Vad betyder det?
 7. Du kör i en relativt smal slingrig kanal och hör ett långt tut utan att se någon båt i närheten. Vad drar du för slutsats?
 8. Du är ute och seglar i dimma och närmare dig något som tutar två långa signaler var annan minut. Vad är det du närmar dig?

Facit

 1. Cirka 1 sekunder.
 2. Mellan 4 och 6 sekunder.
 3. Tre korta: . . .
 4. En kort: .
 5. Han ändrar sin kurs åt babord
 6. Någon avger en tveksamhetssignal. Sannolikt är du i vägen och måste väja omedelbart.
 7. Ett fartyg finns bakom en krök och vi kanske möts strax (eller så blir du ikapp körd).
 8. Ett fartyg som ligger stilla eller ligger för ankare.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa