Dagersignaler / Signalering


Ankarklot och ankarlanterna hissade

Dagersignaler markerar i dagsljus typen av fartyg på samma vis som de olika lanternorna gör i mörker.

Inomskärs på svenskt farvatten är det inte obligatoriskt för fritidsfartyg med en längd under 12 meter att använda dagersignal. Utomlands är det i vissa länder höga bötar på att inte använda dem.

Ankarliggare (Klot)


Ankarklot [-]

Då man har ankrat hissas ett ankarklot så långt förut som är praktiskt möjligt så att det syns på håll. Ankarklotet visar att man ligger för ankare och inte har några skyldigheter att väja.


Ankarklot


Motorseglare (Kon)


Motorkon [-]

Då en segelbåt motorseglar hissas motorkonen framför masten så att den är väl synlig. Detta för att visa att man trots att seglen är uppe nu är en motorbåt med de förpliktelser detta innebär avseende väjningsregler. Motorkonen ska hissas med spetsen neråt.


Motorkon


Linfärja

På sidorna på en linfärja är det skrivet LINFÄRJA för att den ska vara lätt att skilja ifrån andra färjor. En linfärja har alltid en vajer den följer som automatiskt lyfts upp av färjan och sänks ner efter den. Detta innebär att man måste hålla ett stort säkerhetsavstånd framför och bakom en linfärja för att inte riskera att fastna i vajern.


Linfärja

Fördjupning

Övriga dagersignaler

 • Sysselsatt med fiske
  Två koner vars spetsar pekar mot varandra. Likt ett timglas.
 • Fiskefartyg med redskap på en sida
  Två koner vars spetsar pekar mot varandra. Likt ett timglas. Samt en extra kon med spetsen uppåt på den sidan som redskapet är.
 • Begränsad manöverförmåga
  Klot-Romb-Klot.
 • Begränsad manöverförmåga med släp
  Klot-Romb-Klot med en extra romb bredvid.
 • Hämmat av sitt djupgående
  Stående cylinder.
 • Ej manöverfärdigt fartyg
  Två klot ovanpå varandra.
 • Fartyg på grund
  Tre klot ovanpå varandra.
 • Minsvepare
  Tre klot i en triangel med spetsen uppåt.

Dagersignaler


Instuderingsfrågor

 1. Hur ser dagersignalen ut som visar att man ligger för ankare?
 2. Vilken dagersignal ska man hissa på en segelbåt då man både seglar och kör motor samtidigt?
 3. Varför ska man ha ett stort säkerhetsavstånd framför och bakom en linfärja?

Facit

 1. Ett klot hissat i båtens för.
 2. Motorkon (med spetsen nedåt).
 3. Linan (wiren) som den följer sträcks ibland upp till vattenytan och gör att man kan fastna i den.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa