Högfartsnavigation / Praktisk navigation

Att köra i hög fart innebär att man måste vara snabb och korrekt i sin navigation i varje ögonblick. Att gå på grund i hög fart kan vara katastrofalt. Behovet av att ha planerat sin rutt i förväg är ännu större om man färdas i hög fart då mycket fokus måste läggas på att främst observera sjömärken och land samt observera andra båtar för eventuellt behov av väjningsåtgärder.

Metodiken

Högfartsnavigation görs nära på uteslutande idag med hjälp av en navigator. Det som gör högfartsnavigation speciell är farten båten färdas med. Körtiden mellan två sjömärken och tiden då man är inne i ett sund mellan två öar kan vara några få sekunder. Detta ställer mycket stora krav på navigatörens förmåga att göra positionsbestämningar och välja väg om en färdplan inte är gjord i förväg.

Vid högfartsnavigation så är det ofta mycket svårt för andra båtar och fartyg att hinna observera, identifiera ett väjningsbehov, välja manöver och genomföra den gentemot den båt som färdas i hög fart. Vid högfartsnavigation är det ofta lämpligt att se på allt på sjön som stillastående föremål man måste väja för. Oavsett om det är andra båtar, fartyg, sjömärken, öar eller djurliv.

Planering

Genom att i förväg ha planerat sin rutt och lagt in den på sin navigator kan lite mindre fokus läggas på navigationen och mer fokus läggas på uppmärksamhet rörande bland annat fartyg, båtar och svallvågor som kräver aktiv manövrering. Lägg rutten den "enkla och säkra vägen" så ökar säkerheten ytterligare.

Att navigera i hög fart utan stöd av en navigator hör det förgångna till även om det är möjligt.

Navigeringen skiljer sig egentligen inte beroende på farten. Det som skiljer är tiden man har på sig för att navigera samtidigt som man måste vara mycket mer uppmärksam och aktiv med trim och styrning.

Risker

Kortare tider

Desto högre fart desto kortare blir tiden för att uppmärksamma omvärlden i form av sjömärken, båtar, djur och annat som påverkar navigationen och framförandet.

O-uppmärksamhet

Vid en fart om 40 knop färdas båten 20 meter varje sekund. Fokuserar man på navigationen i 10 sekunder istället för att ha uppmärksamhet framåt har man färdats 200 meter.

Tunnelseende

Desto högre fart man färdas med desto mer tunnelseende får man. Hög fart ökar risken för att man inte observerar om det kommer någon på korsande kurs. Likaså kan det vara svårt att observera vad som finns inne i ett sund då man håller på att gira in i det då sundet då ännu ligger i kanten på synfältet.

Övriga navigatornavigationsrisker

De risker som finns vid navigatornavigation i lägre farter finns så klart även i högre farter och då ofta som mycket större risk med högre sannolikhet att de inträffar och konsekvens om de gör det.

Väjningsregler

De ordinarie väjningsreglerna kan ofta inte åberopas eller förväntas då man färdas i hög fart. Desto högre fart man färdas i desto mer får man själv väja och förutsätta att andra inte kan eller hinner.

Hänsyn

Att kunna färdas i hög fart ställer också mycket stora krav på att man visar hänsyn. Att passera andra fritidsbåtar eller djurliv i hög fart på nära håll är exempel på mycket dåligt sjömanskap och brist på hänsyn.

Navigatör och styrman

Att vid färd i hög fart ha en person ombord som navigerar och en som styr och har uppmärksamhet kan i många fall öka säkerheten. Dessutom är det ofta mycket roligt!

För att det ska fungera bra måste de två personerna kommunicera mycket och tydligt precis hela tiden. Den som navigerar ger instruktioner och den som styr bekräftar och informerar.

För att beskriva en riktning används ofta "klockan". Där klockan 12 är rakt förut, klockan 3 rakt åt höger/styrbord, klockan 6 rakt akterut och klockan 9 rakt åt vänster/babord.

Några exempel på tydliga instruktioner;

 • Inför gir: Om 10 sekunder; Gir styrbord till kurs 45 grader. Då kan styrman förbereda giren genom att kontrollera aktuell kompasskurs och bedöma girens hastighet samt observera eventuella hinder.
 • Inför sund: I sundet; Placering 7. Placering 0 är extremt nära land om babord. Placering 5 är mitt i sundet. Placering 10 är extremt nära land om styrbord.
 • Nästa girpunkt: Nästa girpunkt; Nord-kardinalen om 1 minut. Då vet styrman vad denna ska styra på och ungefär hur länge.
 • Passera sjömärke: Kardinalmärket klockan 2 på styrbordssida. I och med att riktningen är tämligen exakt angiven behöver inte typen av kardinalmärke förklaras bara hur det ska passeras.

Några exempel på tydliga bekräftelser;

 • Ej förstått: Oklart, säg igen! Här kanske styrman måste minska kraftigt på farten om läget är osäkert.
 • Inför gir: OK, om 10 sekunder gir styrbord till kurs 45 grader.
 • Inför sund: OK, placering 7 i sundet.
 • Nästa girpunkt: OK, mot nord-kardinalen i 1 minut.
 • Information: Varning! Fartyg på styrbordssida.
 • Inför passage: OK, Styrbordssida om kardinalen klockan 2.

Fördjupning

GKSF

Inom bland annat marinen använder man strikt följande ordning då information lämnas från navigatör till styrman;

 • Girpunkt - Var man ska gira nästa gång.
 • Kurs - Vilken kurs man ska hålla.
 • Styrmärke - Vad man ska styra mot.
 • Farlighet - Vad man ska undvika.

Instuderingsfrågor

 1. Nämn två risker med högfartsnavigation?

Facit

 1. O-uppmärksamhet, Tunnelseende, Navigatorrisker.


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa