Risker / Väder

Vädret kan i sig skapa risker som man ska känna till och kunna hantera så att de inte orsakar en nödsituation.

Att ha kunskap om samt lagom respekt för vädret gör att man normalt kan undvika väder som man inte behärskar eller inte önskar färdas i.

Väderomslag

Även om vädret är fint då utfärden påbörjas är det ingen garanti att vädret kommer att vara fint hela dagen. Ett väderomslag kan komma plötsligt och kan innebära mycket sämre väder i form av skyfall, kraftiga vindar, åska och dimma. Att göra en kontroll av väderprognosen innan losskastning är alltid gott sjömanskap.

Vinden vrider

Att vinden vrider till en annan vindriktning under en dag händer ofta. Ofta innebär detta inga risker eller problem. Men då man tror sig ha förtöjt i lä eller tänkt sig medvind hem på eftermiddagen kan detta omkullkastas. Vindvrid och kraftigt ökande vindar kan ge upphov till risker.

Kontrollera därför alltid väderprognosen avseende hur vinden kommer vrida och dess styrka förändras.

Vattenstånd


Högt vattenstånd

På västkusten finns det lite tidvatten som gör att vattenståndet varierar några decimeter upp och ner två gånger per dygn. Det är inte mer än att det är knappt märkbart om man inte tänker på det. Inne i Östersjön finns i praktiken inget tidvatten.

Vattenståndet påverkas avsevärt mer av högtryck som trycker undan vatten och ger lägre vattenstånd eller lågtryck som tvärtom ger högre vattenstånd.

Frånlandsvind gör att vattnet blåser ut till havs och pålandsvind gör att vattnet blåser in till kusten.

Dessa tre fenomen kan både samverka och motverka varandra. I extremfallet kan vattenståndet vara närmare en meter lägre än normalt och över en meter högre än normalt.

I väderprognoser varnas det för då risk för onormalt stora skillnader mot normalvattenståndet befaras.

Aktuellt vattenstånd kan för ett antal platser runt Sverige avläsas i Sjöfartsverkets vädertjänst ViVa.

Vid navigation i grundare vatten ökar risken för grundstötning vid lågt vattenstånd. Likaså kan man om vattenståndet har minskat under natten på morgonen stå hårt på grund i en hamn där man flöt på kvällen. Förtöjer man vid en låg kaj och vattenståndet stiger kan fendrar som skyddar båten från kajen hamna ovanför kajen med skador på båten som följd.

Hårt väder


Hårt väder

Det finns ingen entydig definition av hårt väder. Hård blåst, stora vågor, åska, dimma, dålig sikt eller fel vindriktning är några av alla orsaker till att man anser att det är hårt väder.

Vid risk för hårt väder kanske färden ska avstås eller måste färden planeras för det samt att båten och besättningen ska förberedas. Att välja den väg som innebär minst hårt väder är ofta lämpligt. Gällande förberedelser så ska bland annat allt löst stuvas, luckor stängas och säkras, farten anpassas och segel revas eller bärgas på en segelbåt.

Dimma


Dimma

Dimma uppstår bland annat då temperaturskillnaden mellan vatten och luften är stor eller då luft med hög fuktighet kommer in över kallt vatten och kyls av. Dimma innebär att sikten understiger 1000 meter.

Dimma kan vara så tät att land och andra fartyg och båtar som är 50 meter bort inte går att se längre. Detta försvårar naturligtvis navigationen och möjligheten att hålla utkik efter fartyg, båtar, sjömärken och land.

Färd i dimma bör om möjligt undvika. Kommer den plötsligt är den oftast svagare på läsidan av öar. Farten ska minskas så man kan stanna på den sträcka man ser om något dyker upp framför båten. Det är lämpligt att så långt som möjligt hålla sig utanför farleder där risken för att möta fartyg och båtar är större. Navigationen måste planeras så att den i ännu större grad går i zick-zack från en säker punkt till nästa säkra punkt.

Nedsatt sikt

Med nedsatt sikt menas ofta dimma men sikten kan också bli nedsatt på grund av exempelvis dis, regn, snö och kraftig vind.

Åtgärderna vid färd och navigation i nedsatt sikt är densamma som vid dimma.

Fördjupning

Olika dimma

SMHI benämner olika tät dimma så här;

 • Dimma - Synvidd mellan 200 och 1000 meter.
 • Tät dimma - Synvidd mellan 50 och 200 meter.
 • Mycket tät dimma - Synvidd mindre än 50 meter.

Instuderingsfrågor

 1. På vilken sida av en ö är dimman oftast lättare; Lä eller lovartsidan?
 2. Nämn några "väder" som kan innebära risker för en färd i båt?
 3. Vad heter Sjöfartsverkets app och webbplats där man bland annat kan läsa av aktuellt vattenstånd och vindstyrka?
 4. Vilken fart ska man hålla då man färdas i dimma?

Facit

 1. Läsidan.
 2. Regn, åska, dimma och hårda vindar.
 3. ViVa.
 4. Anpassad fart så man hinner stoppa innan man kör på ett uppdykande hinder.


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa