Brännskador / Sjukvård

De flesta brännskador på fritidsbåtar erhålls vid spisen eller då varma vätskor hanteras. Här kan man enkelt skydda sig genom rätt klädsel och försiktighet.

Brännskador

Brännskador delas in i tre grader;

Första gradens brännskada / Överhudsskada


Överhudsskada []

Överhudsskada är typiskt sådan som solen ger då man har solat för länge. Huden blir röd och mindre blåsor kan bildas. Denna brännskadegrad är i stort ofarlig om än smärtsam och kan behandlas ombord.

Andra gradens brännskada / Delhudsskada


Delhudsskada []

Delhudsskada får man exempelvis av kokande vatten som man spiller på kroppen. Området svullnar och stora/omfattande blåsor fås på huden. Överhuvuden och läderhuden är skadade och smärtan kan vara mycket kraftig då nerverna är skadade. Är brännskadan på ett begränsat område är denna grad i stort ofarlig om än smärtsam och kan behandlas ombord.

Tredje gradens brännskada / Fullhudsskada


Fullhudsskada []

Fullhudsbrännskada är när alla hudlager och underliggande vävnad är skadade. Sådan skada erhålls exempelvis av mycket varma föremål, brand och längre exponering av kokande vatten. Smärtan är begränsad då nerverna är helt förstörda. Huden kan vara vit, svart eller förkolnad. Denna skadegrad är allvarlig och bör behandlas av läkare i fall som inte är mycket begränsade i storlek. I hamn ring 112 och till sjöss kalla på sjöräddningen för rådgivning.

Extra allvarliga brännskador

Brännskador kan också orsakas av frätande kemiska ämnen och mycket varm luft/ånga. Kemiska brännskador kan vara i alla tre graderna. Varm luft/ånga eller frätande gaser som har kommit ner i andningsorganen är inte möjliga att behandla själv utan kräver akut transport till sjukhus med helikopter. Likaså kan en person som fått ström genom kroppen ha fått invärtes brännskador som kräver akut sjukhusvård. Vid misstanke om sådana brännskador i hamn ring 112 och till sjöss kalla på sjöräddningen omedelbart.

Tips - Förhindra brännskador

 • Vid allt arbete med varma vätskor ska man ha skyddande klädsel på. Ett enkelt sätt att skydda sig är att ha på sig regnbyxor och stövlar (byxorna ska inte vara nedstoppade i stövlarna). Spiller man då varmt vatten på sig rinner det på utsidan av regnbyxorna och skadar inte kroppen.
 • Ska man arbeta med varma föremål, kylvätska eller varm olja ifrån motorn exempelvis så ger vattentäta handskar och en regnjacka ett bra skydd.
 • På en spis som används under gång ska kastruller kunna fästas så det inte kan ramla av spisen och välta över kocken.
 • Öppen eld ska alltid övervakas oavsett om det är värmeljus, en spisplatta eller fotogenlampa.
 • Ska man exempelvis hälla kokande vatten eller kaffe till en termos så ska termosen placeras så den inte kan välta.
 • El, eld och kemikalier ska naturligtvis hanteras med mycket stor försiktighet. Särskilt om värme och kemikalier kombineras då man exempelvis fyller på en fotogenlampa.

Behandling av brännskada

Då en brännskada har uppstått på huden ska den kylas ner med kallt/svalt vatten under minst 15 minuter. Detta för att brännskadan inte ska sprida sig åt sidorna och ner i huden. Placera kroppsdelen i en spann med vatten eller täck den med kalla blöta handdukar som hålls kalla med nytt kallt/svalt vatten löpande.

Därefter ska brännskadan tas om hand. Är det en ytlig skada så räcker det ofta att smörja in den med lite svalkande kräm eller mjukgörande salva. Lättare smärtlindring kan ges i form av exempelvis Alvedon och hydrokortisonsalva.

Djupare brännskador ska läggas om på likartat vis som andra sår. Det finns särskilda förband för brännskador där ena ytan är behandlad med en gel som gör att förbandet inte fastnar i brännskadan. Förbandet är i första hand till för att minska risken för infektion. Det måste bytas regelbundet och brännskadan ska då rengöras noga innan nytt förband sätts på för att minimera risken för infektion.

Fördjupning

Mäta brännskadans storlek

Ett enkelt sätt att mäta hur stort skadeområdet är vid en brännskada är att använda den skadade personens handflata (med fingrarna ihop). Handflatan motsvarar då ungefär 1% av hela hudens yta.

Instuderingsfrågor

 1. Hur länge ska man kyla området där man har bränt sig för att minska skadeeffekten?
 2. En i besättningen har inte använt solskyddsmedel en solig dag och har nu på kvällen ont och röd hud på delar av kroppen. Vilken grad av brännskada är detta?
 3. En person i besättningen häller kokande vatten över sin hand som snabbt svullnar upp och snart bildas stora blåsor i huden. Vilken grad av brännskada är detta?
 4. Ett barn, klätt i en fleece-tröja, sträck en arm över den oövervakade tända spisplattan och tröjan tar eld. Ni kväver elden med en brandfilt. Vilken är den troliga graden på brännskadan?
 5. Kan man ge värktabletter till en person med brännskada?
 6. Vad är nackdelen med "vanliga" förband då de används på en brännskada?

Facit

 1. Minst 15 minuter.
 2. Första graden.
 3. Andra graden.
 4. Tredje graden.
 5. Ja.
 6. De fastnar i brännskadan. Använd med fördel särskilda brännskadeförband som inte fastnar i brännskadan.


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa