Nedkylning / Sjukvård

Sommartid är det relativt svårt att bli nerkyld så länge man inte är blöt eller ligger i vattnet. Nedkylning går närmare 20 gånger snabbare i vatten än i luft. Ett finare ord för nedkylning är hypotermi.

Undvika nedkylning

Att undvika kraftig kall vind, hålla sig torr och ha rätt kläder är A och O för att inte bli nedkyld. Rätt kläder varierar stort med årstiden men grundläggande är att de ska vara varma, torra och i flera lager om det är kallt. Ytterst ska man ha ett vind- och vid behov vattentätt klädesplagg.

Om man färdas i en mindre båt, exempelvis en kajak, så kan man sommartid paddla i mycket lätta kläder om det är varmt. På för och eftersäsong när vattnet är runt 15 grader bör man komplettera med en våtdräkt som skydd om man hamnar i vattnet. När vattnet är under 10 grader är det endast en torrdräkt som ger tillräckligt skydd för nerkylning och då med värmande lager under torrdräkten som bara håller brukaren torr - inte varm.

OBS! Vatten kyler ner cirka 20 gånger snabbare än luft.

Vid 0-gradigt vatten, utan rätt klädsel, kan en person bidra till sin egen räddning i cirka 5 minuter. I 10-gradigt vatten kan en person bidra till sin egen räddning i cirka 15 minuter. Därefter måste personen lyftas upp ur vattnet på grund av förlorad styrka, rörlighet och trötthet.

Tecken på nedkylning

Så länge en person "bara fryser" är den inte nedkyld. Lite huttrande, kalla fingrar och tår visar att man bör komplettera sin klädsel men är inget tecken på nedkylning. Nedkylning inträffar först när kroppens inre organ får sänkt temperatur.

En människa har en normaltemperatur på cirka 37°C. Då kroppen har kylts ner till kring 35°C drabbas man av frossa, dålig motorik och försämrat omdöme. Vid runt 33°C är frossan kraftig, händerna oanvändbara och personen är ofta förvirrad. Vid ytterligare nedkylning avtar frossan och personen kan inte längre gå, puls och andning blir långsammare. Detta är då ett mycket allvarligt tillstånd som kräver avancerad läkarvård.

Behandling av lätt nedkyld person

Indikatorn här är om personen har frossa. En person med frossa är "lätt" nedkyld. Början frossan avta ökar nedkylningen (vilket är mycket allvarligt) eller så börjar personen återfå sin normala kroppstemperatur.

En person som är lätt nedkyld ska skyddas för fortsatt nedkylning genom torra kläder, varma kläder och skydd ifrån vind. Finns möjlighet att bädda ner personen med kläder på är detta en mycket bra behandling. Finns det begränsat med kläder kan man värma personen genom att under en filt ligga nära och krama om personen. Gärna ifrån båda sidorna samtidigt.

Varm och söt dryck som dricks långsamt är bra. Likaså varm mat. Alkohol ska absolut inte ges. Alkohol gör att blodkärlen i kroppen expanderar vilket är direkt farligt för en nedkyld person.

Fördjupning

Behandling av kraftig nedkylning

Har frossan börjat att avta eller helt upphört innan värmande behandlingen påbörjats är det mycket allvarligt. Är personen inte helt klar i huvudet så ska det förutsättas att personen är kraftigt nedkylt. Här ska sjöräddningen kontaktas omedelbart.

Personen ska om möjligt genast föras till sjukhus för kontroll och behandling. Personen ska lyftas och transporteras liggande! Personen får inte resas upp då detta kan orsaka ett akut hjärtstopp. Särskilt svårt är detta om personen ligger i vattnet.

Under transporten till sjukhus ska samma behandling ges som för en lätt nedkyld person med undantag för vätska och dryck som inte ska ges.

Instuderingsfrågor

  1. Hur mycket snabbare kyler kallt vatten ner jämfört med kall luft?
  2. Hur förebygger man att bli nedkyld?
  3. Hur behandlas en person med lätt nedkylning?

Facit

  1. Cirka 20 gånger snabbare.
  2. Använder rätt och torr klädsel i flera lager om det är kallt.
  3. Byte till torra kläder (om de är blöta). Mer kläder och gärna bädda ner/packa in i en sovsäck eller liknande.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa