Videolektioner


Forarintyg.se

Under hösten 2023 kommer detta utbildningsmaterial att användas under en lärarledd utbildning baserad på studieplanen med lektioner under 8 kvällar.

Dessa lektioner kommer att spelas in och läggas upp under ett eget kapitel för den som vill höra innehållet för respektive kapitel utifrån det presentationsmaterial som ingår.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa